Namnlöst dokument menu

Ordinær generalforsamling

Bearded Collie Klubben, Danmark

Søndag den 2. april 2017 kl. 10.30

hos Helle Alslev, Dyvelåsen 31, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

(decharge)

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter

9. Valg af 1 revisor for 2 år

10. Eventuelt

Ifølge lovene er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:

• Helle Alslev - villig til at modtage genvalg

• Jørgen Schmidt - ønsker ikke at modtage genvalg

Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter.

• Forslag til behandling på generalforsamlingen samt personer der ønsker at opstille til

bestyrelsesvalget, skal skriftligt være sekretær Torkild Svane Kraft, Sandagervej 46,

4640 Faxe - torkild@tskraft.dk - i hænde senest den 19. februar 2017.

• Eventuelle modtagne forslag fremgår af hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen.

Hilsen fra Bestyrelsen

---------------------

Referat fra generalforsamlingen 2016 kan du læse HER

Referat fra generalforsamlingen 2015 kan du læse HER

Copyright © Bearded Collie Klubben Danmark           Web design: Linda Jönsson