Namnlöst dokument menu

GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 12. APRIL KLOKKEN 11.00
HOS MAYA NIELSEN, LERSKOVVEJ 17, 4652 HÅRLEV

Generalforsamling 12. april 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af 1 revisor for 2 år

10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent:

Jørgen Schmidt valgt - og konstaterede at generalforsamlingens afholdelse er i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af referent:

Torkild Svane Kraft valgt.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere:

Maya Nielsen og Helle Hansen valgt.

4. Godkendelse af formandens beretning:

Formandens beretning enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

Regnskabet forelagt af kasserer Helle Hansen. Revisor Palle Flink havde gennemgået og godkendt regnskabet. Regnskabet enstemmigt godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år:

Uændret kontingent enstemmigt vedtaget. Dvs. 350,- kr. for enkeltmedlemmer, 400,- kr. for en husstand, 250,- kr. for enlig pensionist, 300,- kr. for husstandspensionsiter.

7. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag indkommet.

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter:

Helle Hansen og Jørgen Schmidt genvalgt til bestyrelsen. Niels Alslev genvalgt som suppleant.

9. Valg af 1 revisor for 2 år:

Palle Flink valgt.

10. Eventuelt:

Der var indkommet forslag om øget samarbejde med Old English Sheepdog Klubben omkring lydighed og prøver. Helle Hansen vil tage kontakt med klubben for drøftelse af samarbejde.

Referent Torkild Svane Kraft.

Copyright © Bearded Collie Klubben Danmark           Web design: Linda Jönsson