Namnlöst dokument menu

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 2. APRIL 2016

1. Valg af dirigent: Jørgen Schmidt valgt.

2. Valg af referent: Torkild Kraft valgt.

3. Valg af mindst to stemmetællere: Helle Hansen og Joy B. Pedersen valgt.

4. Godkendelse af formandens beretning, herunder lydighedsudvalg, hundesportsudvalg og udstillingsudvalg. Godkendt.

5. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge). Regnskabet godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent for følgende år. Uændret i forhold til i år: Enkeltperson 350,- kr. Husstand 400,- kr. Pensionist 250,- kr. Pensionisthusstand 300,- kr.

7. Indkomne forslag. Ingen.

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter. Joy B. Pedersen og Torkild Kraft genvalgt til bestyrelsen. Pernille Brydensholt og Niels Alslev valgt som suppleanter.

9. Valg af 1 revisor for 2 år. Palle Flink valgt.

10. Eventuelt. Intet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Joy B Pedersen

Næstformand : Jørgen H Schmidt

Kasserer: Helle Alslev Hansen

Sekretær: Torkild Svane Kraft

Formandsberetning:

I 2015 afholdt vi 2 klubudstillinger. Den første var i forbindelse med store hestedag i Roskilde. Her var 9 hunde tilmeldt. Det var ikke mange, men vi valgte at holde udstillingen alligevel. Dommer var Gunnar Nymann fra DK. Vejret var bestemt ikke med os denne dag. Det stod ned i stænger. Årets anden udstilling som var Juleudstillingen blev holdt i Herlufmaglehallen og her var 21 hunde tilmeldt. Her havde vi inviteret Tina Cant UK som dommer. Som det snart er ved at være tradition, så havde vi juletræ med gaver under træet til alle udstillere. Udover det var der også en masse fine sponsorgaver. Da dette er årets sidste udstilling er det også her at vi uddeler rosetter og præmier til Årets hunde. Tak til Christina Ota som igen dette år stod for pointregnskabet. Ønsket er selvfølgelig at antallet af tilmeldte hunde vil stige på vores klubudstillinger. Og tak til Torkild, som er vores chauffør, når der skal hentes og bringes dommere.

En stor tak til alle vores sponsorer for de flotte præmier til udstillingerne. Jeg tror jo nok at det gør det sjovere for alle.

Også i år var der lydighedstræning i Skovlunde Bypark. Et forårshold og et efterårshold. Instruktør er Helle Hansen som selv har haft Bearded Collie i mange år. Der er mange trofaste gengangere på holdet, men heldigvis kommer der også nye til. En stor tak til Helle for sin positive træning og gode humør. Og tak til Torkild som også har været gæstetræner på holdet.

Årets første gåtur gik til Faxe kalkbrud, hvor Torkild fortalte en del historie om stedet. Efter en meget smuk og lun tur fortsatte vi hjem til Torkild og Birgitte, hvor vi fik kaffe og hjemmebag. Tak til Torkild og alle som var med for en dejlig dag. Julegåturen gik til Bagsværd sø.

Store Bearded Dag blev også denne gang holdt hos Maya. Der var nogle afbud fra bestyrelsen, så det var kun Maya og Jørgen som stod for aktiviteterne denne dag, som var rallylydighed og en lille agilitybane. Efter konkurrencen i rallylydighed og præmieoverrækkelse, sluttede en utrolig hyggelig dag af med fællesspisning. Tusind tak til Maya for at vi endnu en gang måtte låne hendes dejlige landsted.

Også i år var vi at finde på Store Hestedag, hvor Bearded Collie Klubben havde en stand, for at gøre lidt god reklame for vores race og deltage i raceparaden hvor racen bliver præsenteret. Vi har vores hunde med, som folk er velkomne til at snakke med og røre ved. Vi havde flyers med hvor der står lidt om hvad man kan bruge vores race til. Som altid får vi meget opmærksomhed og vores stand er altid godt besøgt. I år havde de valgt at lægge alle specialklubbernes stande lige ved hovedstrøget, så det gjorde også at mange flere kom forbi.

Bearded Nyt kommer 4 gange om året og her vil jeg gerne takke Pernille Rutkowski for hendes store arbejde og tak til vores medlemmer som sender søde og sjove historier og ikke mindst skønne billeder til bladet. Endnu en gang tak til Palle Flink for arbejdet som revisor for klubben.

Tak til vores medlemmer både nye og gamle som støtter op om vores klub og tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.

I 2015 var vi 58 medlemmer.

Venlig hilsen og på gensyn i 2016

Joy B Pedersen

Formand for Bearded Collie Klubben

Udstillingsberetning:

Det har været et lidt sløvt år. Vi havde i året 2015 planlagt 2 udstillinger, som vi gennemførte trods lille deltager antal. Udstillingsudvalget har kørt på pumperne, det er svært at blive ved at finde på nye spændende tiltag, dommere m.m.

Men for at holde humøret højt, må vi se på det som vi trods alt fik gennemført.

Vi startede med at holde udstilling i Roskilde i forbindelse med Store Hestedag. Det er et rigtig godt arrangement, men desværre ser det ikke ud til at hitte hos udstillerne. Til denne udstilling deltog 9 hunde. Noget skuffende. Kæmpe tak til Joy, for hendes store arbejde, med at skaffe mange rigtig flotte sponsor gaver.

Vores juleudstilling blev afholdt i Herlufmagle hallen. Her deltog 21 hunde. Efterfølgende blev en del og spiste med. Det er som altid meget hyggeligt.

Stor tak til Torkild som stiller op som chauffør for vores udenlandske dommere, og til Jørgen og Joy, fordi de bruger det meste af weekenden på at få dommerne til at føle sig velkommen og godt tilpas.

Som i kan læse er deltager antallet faldene.

Vi har selvfølge kigget meget nøje på deltager antal og vores egen præstation. Vi ved at det er vigtigt at bruge spændende dommere med stor indsigt i Bearded Collien, men vi skal også balancere med det økonomiske aspekt, så derfor er vi også meget opmærksomme på bl.a at minimere dommerens transport udgifter. Så vi prøver at finde en dommer og en hal som nogenlunde kan matche hinanden.

Desværre har energien været dalende i udstillingsudvalget. Vi håber at nye ansigter i bestyrelsen eller nogle friske hjælpere til vores arrangementer, kan tilfører noget ny energi.

Vi har i 2016 ikke planlagt nogle udstillinger, da det er umuligt for Jørgen og Joy at afholde/arrangere og udfører udstillinger, nu hvor jeg træder ud af bestyrelsen. Vi håber fortsat på at nogle vælger at stille op til bestyrelsen på GF.

Da jeg nu stopper i udstillingsudvalget, vil jeg sige jer alle en stor tak for jeres deltagelse i 2015, jeg håber at i alle vil bakke op omkring udstillingerne i fremtiden og ikke mindst hjælpe Jørgen og Joy sådan at der også i fremtiden vil være mulighed for at få bedømt sine hunde i klubregi.

Vel mødt i 2016

Maya Nielsen

---------------------

Referat fra generalforsamlingen 2015 kan du læse HER

Copyright © Bearded Collie Klubben Danmark           Web design: Linda Jönsson